Formator de formator la Bistrita


Martie 2010 


Cui se adresează cursul:

 

  • personalului care se ocupa sau se va ocupa cu transmiterea de informaţii în scopul instruirii adulţilor;

  • formatorilor furnizorilor de formare profesională

  • formatorilor de formatori

  • formarea profesională a adulţilor în conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003

  • 2 martie   - Primul Curs   - Realizat

  • 16 martie - Al doilea Curs

  • 23 martie - Al treilea Curs

    Durata cursului: 5-6 week-enduri     Pregătire teoretică: 24 ore     Pregătire practică: 48 ore

     La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:

-          Conceapă programe de formare,

-          Proiecteze şi să organizeze programe de formare profesională

-          Faciliteze procesul de învăţare şi de dezvoltare

-          Evalueze competenţele efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare,

-          Metodologie didactică - Prezentări, dezbateri, discuţii de grup, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare

      Certificare finală: - Certificat de Absolvire + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite, acreditate de MMSSF/CNFPA , Număr de şedinţe: 5+ 1 sedinţă examen

      Echipamente şi materiale didactice: Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart  Materiale: suprt de curs, caiet de aplicaţii, fişe de lucru, teste grilă

            Taxa de participare/cursant: 500 RON

            Modalitatea de înscriere: 1. Se completează fişa de înscriere 2. Se semnează contractul de formare profesională 3. Se prezinta documentele solicitate  4.Se achită taxa de curs   

            Contact şi înscrieri:  “ Asociatia Impact Bistrita”, Sediul: str. Liviu Rebreanu, nr. 22, et.1, camera 5, Bistrita, Telefon 0756.65.41.51 sau adresa de e-mail  asociatiaimpact@gmail.ro

 

            Furnizorul programului de formare : Comargo Business School Cluj  - experinenta de  7 ani in programe de formare profesionala . ( www.comargo.ro )