Formator de formator la Bistrita

1 . Martie 2010   

Cui se adresează cursul:

 

  • personalului care se ocupa sau se va ocupa cu transmiterea de informaţii în scopul instruirii adulţilor;

  • formatorilor furnizorilor de formare profesională

  • formatorilor de formatori

  • formarea profesională a adulţilor în conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003

  • 2 martie   - Primul Curs   -   Realizat

  • 16 martie - Al doilea Curs - Realizat

  • 23 martie - Al treilea Curs - Realizat

  • Examen 1 aprilie - Proiect Modul de Formare Predat

 Durata cursului: 4  sedinte    Pregătire teoretică: 24 ore    Pregătire practică: 48 ore

 La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:


-  Conceapă programe de formare,

-  Proiecteze şi să organizeze programe de formare profesională

-  Faciliteze procesul de învăţare şi de dezvoltare

-  Evalueze competenţele formate sau dezvoltate la participanţii la formare,

- Metodologie didactică - Prezentări, dezbateri, discuţii de grup, studii de caz,  jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare


 Certificare finală: - Certificat de Absolvire + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite, acreditate de MMSSF/CNFPA , Număr de şedinţe: 3 + 1 sedinţă examen


 Echipamente şi materiale didactice: Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart  Materiale: suprt de curs, caiet de aplicaţii, fişe de lucru, teste grilă


 Taxa de participare/cursant: 400 RON


Modalitatea de înscriere: 1. Se completează fişa de înscriere 2. Se semnează contractul de formare profesională 3. Se prezinta documentele solicitate  4.Se achită taxa de curs   ( in mai multe transe ) 

Contact şi înscrieri:   Asociatia Impact Bistrita”  Sediul: str. Liviu Rebreanu, nr. 22, et.1, camera 5, Bistrita, Telefon 0756.65.41.51 sau adresa de e-mail  asociatiaimpact@gmail.ro


 Furnizorul programului de formare : Comargo Business School Cluj  - experinenta de  7 ani in programe de formare profesionala . ( www.comargo.ro )


Absolventi grupa Martie 2010 :


1. Moldovan Diana

2. Anca Mihaiu       

3. Laura Opris        

4. Rus Andreea     

5. Negru Mihaela  

6.Zsejki Iulia          

7.Zsejki Cecilia     

8.Tanco Georgeta

9. Tofan Ana Maria

10.Todea Vasilica  2. Continua inscrierile pentru grupa din 2011 :

Moldovan Diana , Moldovan Violeta si Cocan Mely ;


3 . Septembrie  - Octombrie 2010 - Curs Strangere de fonduri - incepator