Formator de formator la Bistrita

1 . Martie 2010 

Cui se adresează cursul: 

  • personalului care se ocupa sau se va ocupa cu transmiterea de informaţii în scopul instruirii adulţilor;

  • formatorilor furnizorilor de formare profesională

  • formatorilor de formatori

  • formarea profesională a adulţilor în conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 522/2003

  • 2 martie   - Primul Curs   -   Realizat

  • 16 martie - Al doilea Curs - Realizat

  • 23 martie - Al treilea Curs - Realizat

  • Examen 1 aprilie - Proiect Modul de Formare Predat

 Durata cursului: 4  sedinte    Pregătire teoretică: 24 ore    Pregătire practică: 48 ore

 La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să:


-  Conceapă programe de formare,

-  Proiecteze şi să organizeze programe de formare profesională

-  Faciliteze procesul de învăţare şi de dezvoltare

-  Evalueze competenţele formate sau dezvoltate la participanţii la formare,

- Metodologie didactică - Prezentări, dezbateri, discuţii de grup, studii de caz,  jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare


 Certificare finală: - Certificat de Absolvire + Supliment descriptiv al competenţelor dobândite, acreditate de MMSSF/CNFPA , Număr de şedinţe: 3 + 1 sedinţă examen


 Echipamente şi materiale didactice: Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart  Materiale: suprt de curs, caiet de aplicaţii, fişe de lucru, teste grilă


 Taxa de participare/cursant: 400 RON


Modalitatea de înscriere: 1. Se completează fişa de înscriere 2. Se semnează contractul de formare profesională 3. Se prezinta documentele solicitate  4.Se achită taxa de curs   ( in mai multe transe ) 

Contact şi înscrieri:   Asociatia Impact Bistrita”  Sediul: str. Liviu Rebreanu, nr. 22, et.1, camera 5, Bistrita, Telefon 0756.65.41.51 sau adresa de e-mail  asociatiaimpact@gmail.ro


 Furnizorul programului de formare : Comargo Business School Cluj  - experinenta de  7 ani in programe de formare profesionala . ( www.comargo.ro )


Absolventi grupa Martie 2010 :


1. Moldovan Diana

2. Anca Mihaiu       

3. Laura Opris        

4. Rus Andreea     

5. Negru Mihaela  

6.Zsejki Iulian         

7.Zsejki Cecilia     

8.Tanco Georgeta

9. Tofan Ana Maria

10.Todea Vasilica  2 . Septembrie  - Octombrie 2010 - Curs Strangere de fonduri - incepatori - realizat